TP Việt Trì - Phú Thọ

TP Việt Trì - Phú Thọ

TP Việt Trì - Phú Thọ

13:47 - 03/11/2020

Cửa hàng bánh King Roti 474 Châu Phong

 

Cửa hàng bánh King Roti 474 Châu Phong

 

Menu bánh King Roti

Add: 474 Châu Phong, Gia Cẩm, TP Việt Trì

Hotline: 0965 203 222

Fanpage: https://www.facebook.com/Kingroti.phutho

Map: https://goo.gl/maps/suM24xspcwN8q5kg9

Lạng Sơn
Quảng Bình
Hà Nội - 447 Giải Phóng
Hà Nội - Tôn Thất Tùng
Hà Nội - 331A Kim Mã