TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Với người tiêu dùng, King Roti tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất, phù hợp và tiện dụng với người tiêu dùng.

Với đối tác, sứ mệnh của King Roti là tạo ra những giá trị bền vững cho tất cả các thành viên trong chuỗi cung ứng bằng cách đảm bảo một mức lợi nhuận hợp lý thông qua các sản phẩm, dịch vụ chất lượng. King Roti mang đến cơ hội khởi nghiệp thành công cho thế hệ trẻ với mô hình chuyên nghiệp.

Với cộng đồng, chúng tôi mong muốn được tham gia và đóng góp cho những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Tháng 9/2010 : King Roti Hàng Gai là cửa hàng đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội

Từ 2010 đến nay King Roti phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng với số lượng hơn 30 cửa hàng tại Hà Nội, các Tỉnh Phía Bắc, Các Tỉnh Miền Trung

Mục tiêu dài hạn King Roti sẽ phát triển thị trường Miền Nam và Các nước trong khu vực Châu Á

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tuân thủ quy định pháp luật

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đồng hành và chia sẻ cùng đối tác

Hướng đến khách hàng