QuảngNinh-TP Móng Cái

QuảngNinh-TP Móng Cái

QuảngNinh-TP Móng Cái

08:55 - 31/07/2020

King Roti Vietnam chính thức đón chào sự xuất hiện của chi nhánh King Roti Móng Cái tại Shophouse Vincom, TP Móng Cái

 Cửa hàng King Roti Móng Cái 1

Cửa hàng King Roti Móng Cái 2

Cửa hàng King Roti Móng Cái 3

Cửa hàng King Roti Móng Cái 4

Cửa hàng King Roti Móng Cái 5

Cửa hàng King Roti Móng Cái 6

Cửa hàng King Roti Móng Cái 7

Thông tin liên hệ King Roti Móng Cái:

Add: PG2-22 Shophouse Vincom Móng Cái, TP Móng Cái

Hotline: 076 333 9060

Fanpage: FB.com/King Roti Móng Cái

Hà Nội - 354 Ngọc Lâm
Hà Nội - 331A Kim Mã
Hà Nội - 34 Hàng Gai
Ninh Bình -TP Ninh Bình
Hà Nam - TP Phủ Lý