Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lạng Sơn

09:21 - 03/12/2020

Cửa hàng bánh King Roti Lạng Sơn 1

Cửa hàng bánh King Roti Lạng Sơn2

Cửa hàng bánh King Roti Lạng Sơn 3

Cửa hàng bánh King Roti Lạng Sơn 4

Cửa hàng bánh King Roti Lạng Sơn 5

Thông tin liên hệ King Roti Lạng Sơn:

Add: 93 Phai Vệ - TP Lạng Sơn

Hotline: 0866 99 1118

Fanpage: FB.com/King Roti Lạng Sơn

 

Quảng Bình
Hà Nội - 447 Giải Phóng
TP Việt Trì - Phú Thọ
Hà Nội - Tôn Thất Tùng
Hà Nội - 331A Kim Mã