King Roti Online

King Roti Online

King Roti Online

17:04 - 26/06/2020

 

King Roti Online 1

 King Roti Online 2

King Roti Online 3 

King Roti Online 4

 

Thông tin liên hệ King Roti Online:

Add: 116 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0942191001

Fanpage:https://www.facebook.com/kingrotionline

Map: https://goo.gl/maps/3KHzvnUHWNswqaA86

Hạ Long - Quảng Ninh
Hà Nội - 182 Tây Sơn, Đống Đa
Hà Nội - Vinhomes Ocean Park
Lạng Sơn
Quảng Bình