Bánh Roti Socola

Bánh Roti Socola

  • KR_0001
15,000 Giảm giá 0.000 %

Nhân socola, vỏ vị cà phê

Roti Socola là vị bánh được các bạn trẻ yêu thích.

Nhân bánh socola tan chảy, vỏ bánh vị cà phê thơm giòn.