5 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhượng quyền

5 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhượng quyền

5 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhượng quyền

09:29 - 03/08/2020

Để đạt được kết quả khảo sát tiền khả thi hiệu quả, nhà đầu tư nên tập trung vào 5 yếu tố then chốt đối với 1 thỏa thuận nhượng quyền để quyết định việc ký kết hay không.

5 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn một nhượng quyền thương hiệu

1. Thỏa thuận pháp lý

Thỏa thuận nhượng quyền là tài liệu quan trọng điều tiết mối quan hệ giữa bên bán và bên mua trong thời gian diễn ra nhượng quyền. Thỏa thuận phải đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật, các quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ các bên, các điều khoản về mua bán, thanh toán, vận chuyển, ...

2. Uy tín của thương hiệu/công ty

Xét về mặt pháp lý, khi nhà đầu tư ký kết một thỏa thuận với một tư cách pháp nhân là công ty bao giờ cũng mang tính ràng buộc cao hơn và chặt chẽ hơn so với một tư cách pháp nhân là cá nhân.

Sau đó uy tín, độ phổ biến của công ty/ thương hiệu sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư một niềm tin về sự ổn định tiềm lực tài chính của bên bán nhượng quyền, đó là cơ sở để biết được họ có đủ ngân quỹ hỗ trợ mạng lưới nhượng quyền đang phát triển hay không. Đồng thời các kế hoạch của bên mua nhượng quyền cũng phải được xem xét và đánh giá.

3. Marketing và quảng cáo

Các kế hoạch và chương trình quảng cáo phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo thông tin chính xác, tránh sai lệch thông tin so với thực tế.

Bên bán nhượng quyền phải có chiến lược quảng cáo hỗ trợ cho bên mua trong suốt quá trình của thỏa thuận, đặc biệt là các dịp khai trương, khuyến mại...

4. Tài liệu hướng dẫn và vận hành

Đây là các thông tin rất quan trọng cho bên mua nhượng quyền có thể đánh giá xem mô hình đó có phù hợp với khả năng và điều kiện của mình hay không.

Các tài liệu hướng dẫn cũng là cơ sở để bên mua nhượng quyền hình dung và xây dựng quy trình, nhân sự cho địa điểm kinh doanh của mình, đảm bảo hoạt động đồng bộ trong toàn hệ thống.

5. Đào tạo và hỗ trợ

Các chương trình đào tạo và hỗ trợ được đánh giá cẩn thận và phải mang tính thực tiễn cao đủ để triển khai và duy trì những bên mua nhượng quyền mới.

Bạn có được tham khảo quá trình đào tạo của bên bán nhượng quyền trước khi đặt bút ký thỏa thuận không cũng là yếu tố không thể bổ qua, giúp bạn có cái nhìn khách quan nhất cho thỏa thuận nhượng quyền.

Các hỗ trợ của bên bán như: tư vẫn địa điểm, mặt bằng, cách thức triển khai quảng cáo, hỗ trợ vận hành, đào tạo nhân viên, hỗ trợ về các vấn đề pháp lý và quản lý...sẽ là những lợi thế lớn để bạn quyết định thương vụ đầu tư.

5 yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn nhượng quyền 

Cách Tối Ưu Hóa Chi Phí Nguyên Liệu Trong Kinh Doanh F&B
Marketing Cho Nhà Hàng: Các Chiến Lược Để Thu Hút Khách Hàng
Phát triển thương hiệu cá nhân: Xây dựng hình ảnh và uy tín
Tất tần tật những lưu ý khi mở một quán cà phê
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đi đăng kí thương hiệu đúng chuẩn Cục Sở hữu trí tuệ