Hà Nội - 12 Hàng Đậu

Hà Nội - 12 Hàng Đậu

Hà Nội - 12 Hàng Đậu

17:04 - 26/06/2020

Cửa hàng kinh doanh bánh King Roti Hàng Đậu 1

Cửa hàng kinh doanh bánh King Roti Hàng Đậu 2

Cửa hàng kinh doanh bánh King Roti Hàng Đậu 3

Cửa hàng kinh doanh bánh King Roti Hàng Đậu 5

 

Thông tin liên hệ King Roti Đội Cấn:

Add: 12 Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 09 8888 9252

Fanpage: FB.com/King Roti Hàng Đậu

Map: 

Lạng Sơn
Quảng Bình
Hà Nội - 447 Giải Phóng
Hà Nội- 122BùiThịXuân
Hà Nội - 354 Ngọc Lâm