Hà Nội- 122BùiThịXuân

Hà Nội- 122BùiThịXuân

Hà Nội- 122BùiThịXuân

13:47 - 03/11/2020

Cửa hàng bánh King Roti Bùi Thị Xuân 1

Cửa hàng bánh King Roti Bùi Thị Xuân 2

Cửa hàng bánh King Roti Bùi Thị Xuân 5

Cửa hàng King Roti Bùi Thị Xuân 6

Add: 122 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN

Hotline: 0961 203 441

Fanpage: FB.com/kingrotibuithixuan

Map: 

Lạng Sơn
Quảng Bình
Hà Nội - 447 Giải Phóng
Hà Nội - 354 Ngọc Lâm
Hà Nội - 331A Kim Mã